Hoe bereken je de juiste capaciteit van de olieafscheider volgens NEN-EN 858?

De juiste capaciteit van de olieafscheider voor een specifieke situatie is erg belangrijk.
Een te kleine capaciteit betekent overbelasting van de afscheider. De gevolgen zijn een te hoge uitstoot van olie- en slibdelen in het riool en het snel vol raken van de slib- en olieopslag en daarmee de noodzaak van een frequente lediging van de olie-/benzineafscheider.
Een te grote capaciteit van de afscheider zorgt ervoor dat de afscheider weliswaar veel minder vaak geledigd hoeft te worden, met het gevaar dat de olielaag op den duur door rotting wordt aangetast. Dit leidt tot uitspoelen van olie- en slibdeeltjes, die dan alsnog op het riool worden geloosd.
Deel 2 van de norm geeft een aantal mogelijkheden aan om de afscheidercapaciteit te bepalen. Men dient rekening te houden met alle (bedrijfs)specifieke parameters die van belang zijn voor een goede afscheiderwerking en ook een verantwoord en noodzakelijk onderhoud van de olieafscheider om de juiste afscheidercapaciteit te bepalen.

De gegevens die meewegen in de capaciteitsberekening:

 1. Waar wordt de afscheider toegepast?

 2. Wat is het maximale lozingsdebiet aan afvalwater in l/s?

 3. Wat is de dichtheid van de af te scheiden stoffen?

 4. Wat is het doel van de lozing?

 5. Wordt het hemelwater tegelijk geloosd met het bedrijfswater?

 6. Hoeveel olie en slib wordt er geloosd op de afscheider?

Uit deze gegevens blijkt of er in de berekening verzwaringsfactoren ingezet moeten worden. Maar ook of het lozingsdebiet bepalend is voor de capaciteit, of juist de hoeveelheid af te scheiden en op te slaan olie en slib?Toelichting op de Aquafix capaciteitsberekening:

 1. Dichtheidsfactor (Fd)

  Hierin wordt aangegeven of er op riolering (klasse II olieafscheider) of op openwater (klasse I coalescentieafscheider) geloosd wordt. Tevens wordt hier de dichtheid aangegeven van de te lozen producten. De dichtheid van de producten kunt u hier terugvinden.

 2. Hemelwaterafvoer (Qr)

  Hierin geeft u de oppervlakte aan van de open terreinen en deels overkapte terreinen, welke uiteindelijk zullen lozen op de olieafscheider of coalescentieafscheider.

 3. Emulgatiefactor (Fx)

  Wat is het doel van de lozing.

 4. Bedrijfsafvalwater (Qs)

  In dit tabel worden de toestellen geteld, de tappunten worden separaat van de borstelwasmachine en de hogedrukreiniger geteld.

 5. Berekening afscheidercapaciteit

  Hierin kan aangegeven worden of het hemelwater gelijk met het bedrijfsafvalwater geloosd dient te worden.

 6. Bepaling slibvangvolume

  Hierin dient aangegeven te worden wat de verwachte slibstroom is.

 7.   
goto E-Smart.nlgoto Beheren