Hoe werkt een olieafscheider?

De AQUAFIX olieafscheider werkt zonder mechanische- of elektrische componenten, volgens het gravitair afscheidingsprincipe. Vaste deeltjes in het afvalwater (slib) die zwaarder zijn dan water zullen bezinken en lichte deeltjes zoals vetten en oliën zullen opdrijven. Met het plaatsen van het optionele coalescentiefilter wordt de afscheiderwerking vergroot doordat het filter de fijne oliedruppeltjes, die niet gravitair afscheiden, alsnog uit het afvalwater filtert. Het oliehoudend afvalwater wordt via de inlaat onder vrij verval in de afscheider gevoerd. De inlaatkamer vertraagt de waterstroom en zorgt voor een gelijkmatige doorstroming van de put. In deze rustige stroming van inlaat naar uitlaat zal het slib bezinken en in de slibvangzone onder in de put een sliblaag vormen. De lichte oliën en vetten zullen opdrijven en aan het wateroppervlak een drijflaag vormen (van het water afscheiden). Het gezuiverde afvalwater verlaat tenslotte door een uitstroomopening onder in de put via de uitlaat de afscheider.

Achter de olieafscheider dient een controle- of monsternameput geplaatst te zijn. Zo kan de milieuambtenaar een monster nemen om te zien wat de uitstoot van de olieafscheider is. Dit gebeurt als er bijvoorbeeld oliehoudend water in het riool bij u in de straat is gevonden. De milieuambtenaar controleert op deze wijze waar dat oliehoudend water vandaan komt.

 

  

 

 

 
goto E-Smart.nlgoto Beheren